Výstava v X-FOTO GALLERY | PRODLOUŽENO do 18. 7. 24 | Kamila Berndorffová – Za zrcadlem

Kamila Berndorffová

Kamila Berndorffová pochází z jihočeské Blatné, kde dodnes žije. Od roku 1998 každoročně podniká několikaměsíční fotografické výpravy do vzdálených destinací, zejména do Asie. Její fotografickou dráhu ovlivnil otec PhMr. Zdeněk Berndorff, zakládající člen fotografického spolku KAMFO Blatná, pod jehož vedením začala fotografovat již v dětství a pokračovala i při studiích v Praze. Tam načerpala další podněty i z okruhu neformální kultury přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, mezi které patřili generačně spříznění členové folkového sdružení Šafrán, mladí výtvarníci nebo začínající literáti usilující o vlastní svobodný projev v normalizací ovládaném Československu. Výtvarnou fotografii studovala u profesora Vladimíra Vláška, zakladatele Pražské fotografické školy. Po návratu do Blatné se několik let věnovala rodinnému portrétování a tvorbě intimních zátiší. Změna politických poměrů nastartovala její další fotografický vývoj. Zásadně ji ovlivnil příbuzný, světoznámý fotograf Josef Koudelka. K jejím nejznámějším fotografickým pracím patří rozsáhlý soubor Můj nový život věnující se podpoře onkologicky nemocných dětí, který byl vystaven, kromě českých galerií, i v Izraeli, Maďarsku, Švédsku a Japonsku. Dlouhodobým projektem je dokumentace world music festivalu v Náměšti nad Oslavou, ale především rozsáhlé soubory vytvořené na cestách po Indii a dalších asijských zemích, které byly průběžně vystavovány na mnoha samostatných výstavách. V letech 2006 a 2009 byla fotografka oceněna v Czech Press Photo.

Mimo vlastní fotografické tvorby je Kamila Berndorffová od roku 2006 známá jako zakládající a vůdčí osobnost Blatenského fotofestivalu, jehož dramaturgie je zaměřena na prezentaci české umělecké fotografie autorů druhé poloviny 20. století s návazností na střední generaci, která vstoupila do širšího povědomí na přelomu století, až po současné studenty fotografických a mediálních studií. Blatenský fotofestival se během svého trvání stal místem setkávání několika generací fotografů s veřejností a svým významem pro českou fotografii už dávno přesáhl regionální rámec.

Za zrcadlem

Přítomná výstava volně navazující na cyklus Čísi svět není obvyklou reportážní fotografií. Díky mnohaletým opakovaným pobytům v Indii a dalších asijských státech autorka již ve své práci nedokumentuje realitu, ale pomocí specifických fotografických postupů proniká do tisícileté kulturní a duchovní tradice v jejích všednodenních projevech, patrných zejména na periferiích měst a ve venkovském prostředí. Podvědomě tak postihuje střet tradičních zvyků, které jsou osou života mnoha východoasijských kultur a celosvětového technologického pokroku, klimatických změn a vlivů západní kultury, jehož výsledkem jsou zcela bizarní situace. Výborné výtvarné zpracování, intenzivní barevnost, zjevná absurdita zobrazovaného a prostor pro domýšlení dějů diváka uhrane i pobaví. V ten okamžik už není důležité, kde fotografie vznikly, ale pro zvědavce doplňujeme, že jádro výstavy bylo pořízeno při letošních cestách po Bangladéši a severní Indii.

Výstava Za zrcadlem v X-FOTO GALLERY potrvá od 17.5. do 20.6. 2024.

Sdílejte:
Facebook