FUJI-TIP #1 – Ostřící bod

Ostřící bod se mění buď pomocí joysticku (GFX, X-H1, X-Pro 2, X-T2, X-E3) nebo pomocí aktivace na křížovém voliči – v továrním nastavení šipkou dolů (X-T20, X-Pro 1, X-T1, X-E2, X-E1, X-T10 apod.)

Příkaz na změnu ostřícího bodu se dá změnit: MENU – KLÍČ – NASTAVENÍ TLAČÍTEK A KRUHOVÝCH VOLIČŮ (u modelů s 16Mpix MENU – FOTOAPARÁT 3)

Jeho velikost změníte stisknutím joysticku – jakmile se ostřící bod změní na zelený tak můžete měnit jeho velikost zadním rolerem. U modelů bez joysticku stejnou funkci aktivujete stisknutím šipky dolů na křížovém voliči.

VELKÝ vs. MALÝ ostřící bod

Velký ostřící bod udržuje rychlost automatického ostření (AF) i v horších světelných podmínkách, ale může být méně přesný, když fotíte s minimální hloubkou ostrosti.

NÁŠ TIP

Upravujte velikost ostřícího bodu dle světelných podmínek, použité hloubky ostrosti a žánru abyste získali co nejvíce dobře zaostřených snímků. Vyvarujte se používání nejmenšího ostřícího bodu ve všech situacích – zbytečně zpomalujete AF v horších světelných podmínkách.

Sdílejte:
Facebook